Flutex 2S /globalassets/inriver/resources/76731_ff_flutex2s_10l.psd?0ce7fad3

Varianter

10 L
1 159,00 kr / styck
EU-Blomman Svanen
3 L
499,00 kr / styck
EU-Blomman Svanen
0,75 L
179,00 kr / styck
EU-Blomman Svanen
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Helmatt takfärg refleksfri finish, optimal täckförmåga, goda appliceringsegenskaper och produktivitet.
Flutex 2S har goda appliceringsegenskaper och är de optimala valen när det gäller produktivitet, finish och miljö. Rekommenderas för lokaler med speciella estetiska krav. Känslig för beröring och fläckar.
  • Takfärg
  • Reflexfri
  • Helmatt

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 4 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Puts

Betong

Cement

Brick

Painted

Gips

Finish

2, Helmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Takfärg
  • Reflexfri
  • Helmatt
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data