Förankringsgrund, droppfri /globalassets/inriver/resources/forank_dr-107548.png?99953292

Varianter

3 L
359,00 kr / styck
1 L
129,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Transparent blåtonat grundningsmedel med god inträngningsförmåga
Ger en effektiv förankring och vidhäftning på lätt kritande och sugande underlag. Används innan målning eller uppsättning av väggbeklädnad.
  • Primer
  • Transparent
  • Matt

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 3 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Puts

Betong

Cement

Brick

Gips

Sträckförmåga

5 m2 pr liter

Egenskaper

  • Primer
  • Transparent
  • Matt
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data