KABRIC /globalassets/inriver/resources/kabric_10l_kabric-680049.png?4cc156be

Välj mellan tusentals av kulörer!

Tryck på paletten "Välj kulör " där du kan söka och välja bland tusentals kulörer som din färg kan blandas i. *Vänligen observera att en digital kulör kan variera beroende på skärm och enhet, vi rekommenderar därför alltid att du beställer ett kulörprov eller går till en av våra butiker för vägledning om du är osäker. Observera att ångerrätten ej gäller när du väljer en kulör via kulörväljaren.

Ultramatt dekorativ färg som ger en yta med levande finish.
KABRIC förenar levande finish med slitstyrka motsvarande en ultramatt målad yta. Rekommenderas för lokaler med höga funktionella krav, som utsätts för måttlig nedsmutsning och slitage. Slutbehandlas med DETALE Topcoat för ökad slitstyrka. Möbler bör efterbehandlas med lämpligt lack.
  • Enkel applicering
  • Helmatt livande finish
  • Slitstyrka motsvarande en helmatt (matt) målad yta

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 3 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Puts

Betong

Brick

Painted

Gips

Finish

Ultramatt

Sträckförmåga

1 max. m2 pr liter

Egenskaper

  • Enkel applicering
  • Helmatt livande finish
  • Slitstyrka motsvarande en helmatt (matt) målad yta
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data