Sandplast LSR /globalassets/inriver/resources/71727_flugger_sandplast_lsr_12l_p7.jpg

Varianter

12 L
679,00 kr / styck
CE Svanen
15 L
799,00 kr / styck
CE Svanen
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Sprut- och rullspackel för torra rum med extra god fyllförmåga. Slutbehandlas med väggbeklädnad eller lämplig tak- eller väggfärg.
Sandplast LSR är färdigblandat spackel klart att användas. Används för utjämning av tak och väggar, har optimerade arbetsegenskaper och fyllförmåga, goda slipegenskaper och krymper minimalt.
  • Mellankornigt sprut- och rullspackel
  • Extra god fyllningsförmåga
  • Ljusgrå

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 2 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 20 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Tak

Väggar

Sträckförmåga

1 m2 pr liter

Egenskaper

  • Mellankornigt sprut- och rullspackel
  • Extra god fyllningsförmåga
  • Ljusgrå
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data