Facade Universal /globalassets/inriver/resources/24432_facade-universal_07_10l_facade-uni-793818.png?c6dd230e

Välj mellan tusentals av kulörer!

Tryck på paletten "Välj kulör " där du kan söka och välja bland tusentals kulörer som din färg kan blandas i. *Vänligen observera att en digital kulör kan variera beroende på skärm och enhet, vi rekommenderar därför alltid att du beställer ett kulörprov eller går till en av våra butiker för vägledning om du är osäker. Observera att ångerrätten ej gäller när du väljer en kulör via kulörväljaren.

Varianter

10 L
2 199,00 kr / styck
Svanen
3 L
789,00 kr / styck
Svanen
0 kr

Leveranstid: 1-4 dagar

Helmatt, diffusionsöppen oljeemulsionsfärg. Den säkraste lösningen om du inte vet vad som har målats med tidigare. Förväntad hållbarhet 12 år.
Ger en väderbeständig yta med ett "kalkat" utseende. Hämmar svamp- och mögeltillväxt på ytan.
  • Helmatt ”kalkliknande” utseende
  • Den säkraste lösningen för porösa underlag
  • Diffusionsöppen

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P273) Undvik utsläpp till miljön.
(P501) Innehållet/behållaren lämnas till...
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 24 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Puts

Betong

Finish

2, Helmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Helmatt ”kalkliknande” utseende
  • Den säkraste lösningen för porösa underlag
  • Diffusionsöppen
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data