Iso 5 /globalassets/inriver/resources/76515_ff_iso5_hvid_10l.tif?0ce7fad3

Varianter

10 L
2 099,00 kr / styck
3 L
829,00 kr / styck
0,75 L
289,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Matt vägg- och takfärg med låg glans, isolerande egenskaper, minskar risken för genomslag av vattenlösliga färgämnen.
Iso 5 har isolerande egenskaper, han användas både som primer och slutfärg. Rekommenderas för lokaler med medel funktionella krav utsatta för måttlig smuts och slitage. Tål rengöring med milda rengöringsmedel utan slipmedel, vatten och avtorkning med fuktig trasa.
  • Vägg- och takfärg
  • Låg glans
  • Isolerande egenskaper

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 6 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Puts

Betong

Cement

Brick

Painted

Gips

Finish

Matt, 5

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Vägg- och takfärg
  • Låg glans
  • Isolerande egenskaper
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data