Interior Stop Primer /globalassets/inriver/resources/int-stop-107567.jpg?99953292

Varianter

10 L
2 699,00 kr / styck
3 L
889,00 kr / styck
0,75 L
289,00 kr / styck
0,38 L
199,00 kr / styck
0 kr

Leveranstid: 1-4 dagar

Acryl-grundfärg med särskilt bra spärrande egenskaper och bra koalecens.
Används där det finns risk att vattenlösliga färgrester från underlaget kan missfärga den efterföljande måleribehandlingen.
  • Bra spärrande egenskaper
  • Grundfärg
  • Matt yta

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 6 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Trä

Finish

Halvmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Bra spärrande egenskaper
  • Grundfärg
  • Matt yta
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data